Relacja 2015

18 listopada w hotelu STOK w Wiśle odbyła się IV Konferencja „Kolej na obszarach szkód górniczych. Eksploatacja, modernizacje, inwestycje”, której partnerem strategicznym była firma Trade – Post Sp. z o. o. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei – Adam Musiał oraz Prezes Zarządu Trade – Port Sp. z o.o. – Sławomir Bijak.
Wydarzenie rozpoczęły wystąpienia zaproszonych gości. Pierwszym był pan Krzysztof Ochociński, Kierownik Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa, który przybliżył uczestnikom spotkania wpływ deformacji górniczych na linie kolejowe. W wystąpieniu pojawiły się między innymi zagadnienia dotyczące stanu nawierzchni kolejowych na obszarach szkód górniczych, szacowanie kosztów szkód górniczych. Przedstawione zostały również czynniki decydujące o wielkości i charakterze deformacji górotworu.
Następnie dr hab. Inż., prof. nzw. Politechniki Śląskiej Kazimierz Kłosek z Wydziału budownictwa przedstawił kryteria klasyfikacji geosyntetyków w budownictwie kolejowym, zwłaszcza na terenach górniczych. Wskazane zostały tu zalety zastosowania powyższych materiałów polegające na wysokiej jakości zabezpieczenia przed występowaniem negatywnych skutków szkód górniczych.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentował Włodzimierz Bała, Specjalista ds. szkód górniczych który zaprezentował bogate w fotorelację wystąpienie „Kolej na obszarach szkód górniczych”. Uczestnicy konferencji mieli sposobność zapoznania się z zakresem prac prowadzonych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe usuwające i niwelujące występowanie szkód górniczych.
Kolejne wystąpienie było prowadzone przez Andrzeja Hermę Prezesa Zarządu spółki Śrubena Unia S.A., który zaprezentował zastosowanie zestawów śrubowych w konstrukcjach stalowych
i infrastrukturze kolejowej.
Dr hab. Inż. Jarosław Konieczny reprezentujący Centrum Naukowo – Dydaktyczne Transportu Kolejowego przestawił projekty centrum dotyczące kształcenia kadry inżynierskiej dla przedsiębiorstw z branży kolejowej oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z zakresu transportu kolejowego.
Przedostatnie wystąpienie było jednocześnie wprowadzeniem do wizyty studyjnej, która odbyła się następnego dnia w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. Prezentację rozpoczął Władysław Białończyk – Zastępca Prezesa Zarządu, Dyrektor Infrastruktury przedstawiając spółkę, następnie Marcin Makosz – Starszy Inżynier, Sekcja Obiektów Inżynieryjnych przedstawił zakres prac usuwających skutki szkód górniczych w infrastrukturze JSK Sp. z o.o. które uczestnicy mogli zobaczyć podczas wizyty, a mianowicie przebudowę wiaduktu kolejowego nad oraz podniesienie niwelety stacji Pawłowice Górnicze.
Panel prezentacyjny zakończyło wystąpienie Mariusza Mikuli Członka Zarządu, Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży Trade – Port Sp. z o.o. – partnera strategicznego konferencji Spółki specjalizuje się w realizacji kompleksowych dostaw infrastruktury kolejowej i tramwajowej oraz oferującej szeroki serwis posprzedażowy. Podczas prezentacji wskazana została imponująca dynamika rozwoju spółki, która istnieje zaledwie od pięciu lat. Wskazani zostali kooperanci spółki, również dzięki którym wg słów pana Mikuli firma odnosi sukcesy na rynku. Miłym akcentem było również podziękowanie zarządu spółki dla wszystkich jej pracowników.

Wieczór rozpoczął się miłym akcentem, a mianowicie nastąpiła uroczystość wręczenia statuetek
„SOLIDNY PARTNER TRADE – PORT”.
Wyróżnienie z rąk prezesa Sławomira Bijaka otrzymali reprezentanci z firm

Śrubena Unia S.A.
Toramos s.r.o.
Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o.

Drugiego dnia konferencji odbyła się wizyta studyjna w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej, gdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć zakres prac przeprowadzonych przez Spółkę niwelujących skutki występowania szkód górniczych.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei – organizator konferencji serdecznie dziękuje za uczestnictwo w spotkaniu oraz już teraz zaprasza na kolejną piątą już Konferencję „Kolej na obszarach szkód górniczych. Eksploatacja, modernizacje, inwestycje” w roku 2016.