KONFERENCJA 2014

III Konferencja „Kolej na obszarach szkód górniczych. Eksploatacja, modernizacje i inwestycje”

19 – 21 listopada 2014r. 

Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „META’ w Szczyrku.

Po raz trzeci Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei była organizatorem III Konferencji „Kolej na obszarach szkód górniczych. Eksploatacja, modernizacje, inwestycje.”, której uczestnikami były największe firmy kreujące rynek infrastruktury kolejowej.
Inaugurację spotkania poprowadził Adam Musiał dyrektor Izby przy współudziale Sławomira Bijaka prezesa zarządu firmy TRADE – PORT Sp. z o.o. – partnera strategicznego konferencji.
Pierwszy panel konferencyjny rozpoczął Piotr Gondek, specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Dróg Kolejowych i Przewozów, Instytutu Kolejnictwa, który w przystępny i wnikliwy sposób ukazał problemy w eksploatacji podtorza kolejowego.
Juliusz Grabczyk, prezes PUT GRAW Sp. z o.o. przedstawił inercyjny system pomiarowy iTEC wykorzystujący toromierz elektroniczny do pomiaru geometrii toru z oprogramowaniem do prezentowania i analizy danych. Następnie Tadeusz Jopek członek zarządu, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, Śrubena Unia S.A. przybliżył zastosowanie zestawów śrubowych w konstrukcjach stalowych i infrastrukturze kolejowej oraz wprowadził zebranych w szeroką gamę produktów spółki, która jest dostawcą elementów łącznych dla branży górniczej, kolejowej, motoryzacyjnej oraz elektrowni wiatrowych. Oprócz potencjału produkcji w paru słowach została nakreślona historia zakładu, którego początki datowane są na rok 1832 r. Uczestnicy spotkania mieli ponadto okazję osobiście zobaczyć linię produkcyjną w drugim dniu konferencji podczas wizyty studyjnej.
Kolejny prelegent, prof. Kazimierz Kłosek kierownik Katedry Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej wymienił występujące zagrożenia deformacjami nieciągłymi w obrębie infrastruktury kolejowej na terenach górniczych i po-górniczych. Wyjaśnił istotę występowania deformacji, przyczyny ich powstawania oraz nakreślił obszary ich występowania, a także przedstawił w fotogalerii ich rodzaje.
Tomasz Lalek, prezes zarządu w Kuźni Zawadzkie Sp. z o.o. zapoznał słuchaczy z systemem KZ-60 do mocowania szyn na podkładach strunobetonowych stanowiących elementy łuków kolejowych o promieniach poniżej 300 m.
Reprezentanci zarządcy infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Daniel Dygudaj, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu oraz Włodzimierz Bała, Specjalista ds. szkód górniczych wymienili zadania Zakładów Linii Kolejowych PKP PLK SA i ich realizacje na obszarach szkód górniczych. Włodzimierz Bała przedstawił także rezultaty występowania szkód górniczych, które powodują zmiany parametrów linii kolejowych w planie i profilu. Prelegent w szczegółowej fotorelacji zaprezentował efekty prowadzonych prac remontowych sosnowieckiego Zakładu PKP Polskich Linii Kolejowych.
Sesję prelekcyjną zakończył Jakub Młyńczak, adiunkt Wydział Transportu Politechniki Śląskiej przedstawiając zakres badań Katedry Systemów Komputerowych i Inżynierii Ruchu zajmującej się tematyką systemów sterowania (prowadząc działalność dydaktyczną z zakresu szeroko pojętej automatyzacji procesów transportowych). Zaprezentował on zagadnienie sterowania ruchem kolejowym w odniesieniu do obszarów występowania szkód górniczych.
Partnerem strategicznym konferencji była firma TRADE-PORT Sp. z o.o., należąca do Grupy KZN Bieżanów. Spółka specjalizująca się w realizacji kompleksowych dostaw infrastruktury kolejowej i tramwajowej.
Sławomir Bijak, prezes zarządu doceniając swoich kooperantów po raz kolejny wręczył statuetki „SOLIDNY PARTNER TRADE – PORT”.
Wyróżnione zostały następujące firmy:
Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „STRUNBET” Sp. z o.o. Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A., Mirosław Ujski Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „RAJBUD” Spółka z o.o.
Podczas spotkania nastąpiła również prezentacja kolejnego partnera konferencji – Przedsiębiorstwa Odzieżowego MODUS S.A.. Prezes Marek Ulewicz przedstawił spółkę, a następnie zaprezentowano mundury oraz pokaz mody biznesowej.
Serdecznie dziękujemy partnerom konferencji oraz uczestnikom za udział w spotkaniu oraz zapraszamy na kolejną edycję w roku 2015