Opis

VI Konferencja Nawierzchnie szynowe. Rynek-Inwestycje-Utrzymanie”

 jest kontynuacją konferencji „Kolej na obszarach szkód górniczych” w poszerzonej formule.

Konferencja zorganizowana została współpracy i pod patronatem:

kzn

Nawierzchnia szynowa jest jednym z najistotniejszych czynników bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania ruchu kolejowego. Utrzymanie nawierzchni i torów w stanie pełnej przydatności eksploatacyjnej zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, której zakres tematyczny obejmie:

  • Procesy inwestycyjne i utrzymaniowe

  • Budowa, modernizacja, naprawy i remonty nawierzchni kolejowej – rola nowych technologii, procesów logistycznych i zamówień materiałów,

  • Kolej na obszarach szkód górniczych,

  • Utrzymanie nawierzchni na liniach dużych prędkości jako elementu ryzyka w procesie eksploatacji,

  • Budowę toru, innowacyjne rozwiązania, technologie, materiały,

  • Rozjazdy, podzespoły kolejowe, materiały nawierzchniowe – nowe technologie,

  • Szyny kolejowe – proces dostaw, montażu i obróbki,

  • Technologie robót nawierzchniowych,

  • Planowanie napraw na podstawie wyników diagnostyki, aktualne bazy danych o stanie nawierzchni.