Opis

 

„Kolej na obszarach szkód górniczych.

Eksploatacja, modernizacje, inwestycje”

9 – 10 listopada 2017 r.

 Centrum Konferencyjnym, Hotel „META”, Szczyrk

 

szkody górnicze2017Cel spotkania:

Stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy grupami zainteresowanymi zagadnieniem: zarządcami infrastruktury, kopalniami, użytkownikami dróg kolejowych i przedsiębiorcami.

Znalezienie rozwiązań prawnych i logistycznych, umożliwiających zminimalizowanie ograniczeń w ruchu związanych z usuwaniem szkód górniczych. Jest to szczególnie istotne ponieważ na obszarach szkód górniczych odbywa się transport szczególnie istotny dla gospodarki: kopalnie, huty itd.

Propagowanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie przewidywania, zapobiegania i usuwania skutków działalności górniczej w oparciu o polską myśl naukową i techniczną

Wzmacnianie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorców polskich wobec zagranicznych w kontekście technologii i wykonawstwa usuwania skutków szkód górniczych

 

 

Tematyka:

  • prognozowanie odkształceń infrastruktury kolejowej,
  • przeprowadzanie prac związanych z diagnostyką podtorza, toru oraz pozostałej infrastruktury kolejowej,
  • nadzór techniczny nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych,
  • technologie oraz metody usuwania szkód górniczych,
  • środki wczesnego ostrzegania o stanach awaryjnych,
  • bezpieczeństwo obiektów inżynieryjnych i nawierzchni na w/w terenach,
  • maksymalizacja efektywności usuwania szkód górniczych i minimalizacja ograniczeń ruchu podczas napraw i modernizacji.

 Kontakt: Justyna Bartczak, tel.: 795 022 754
j.bartczak@izbakolei.pl